Kontakt

Miro-Parkiet Mirosław Jabłoński
Ul. 19 Stycznia 12a
34-600 Limanowa
miro.parkiet@op.pl
www.miroparkiet-limanowa.pl
Telefon kom.: 502 658 677
Telefon: 18-33 73 570